Kontaktujte nás

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je skupina Trans.eu Group S.A. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, ale potrebné na účasť a implementáciu seminára. Právny základ, účel, doba spracovania osobných údajov a práva dotknutej osoby, ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa zásad spracúvania osobných údajov sú podrobne uvedené v Reguláciach. .