Nová Platforma Trans.eu
BEZPLATNÝ WORKSHOP A WEBINÁR

ZVOLTE NAJVHODNEJŠIU MOŽNOSŤ PRE VÁS
WORKSHOPVO VAŠOM MESTERegistrácia na workshop bola ukončená až do ďalšieho oznámenia. Môžete sa zúčastniť našich webinárov.
 • pozrite si hlavné rozdiely medzi burzou Trans a Platformou Trans.eu
 • zistite, ako rýchlo vykonať kľúčové operácie na burze
 • naučte sa, ako digitalizovať procesy
WEBINÁRONLINE
 • sledujte tréning naživo bez toho, aby ste museli opustiť svoju kanceláriu
 • zúčastnite sa na diskusii na chate a kladte otázky prednášajúcemu
 • získajte prístup k videozáznamu z webinára!

PREČO SA ZÚČASTNIŤ?

 1. Digitalizácia sveta dopravy. Prečo musí spoločnosť Trans.eu prejsť na nové technológie?
 2. Rýchlosť a efektívnosť dopravcu. Ako Platforma Trans.eu uľahčí prácu dopravcom?
 3. Práca s Trans for Forwarders. Rozdiely medzi starou databázou Trans a Platformou Trans.eu.
 4. Hladký prechod na nové technológie. Ako začať používať novú Platformu Trans.eu?

PRIHLÁSTE SA

 • Workshopy
 • Icon Webinary Webináre
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v krajine sú v súčasnosti k dispozícii iba online semináre - webináre.
Prihláste sa!

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť Trans.eu Group S.A. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, ale potrebné na účasť a implementáciu seminára. Právny základ, účel, doba spracovania osobných údajov a práva dotknutej osoby, ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa zásad spracúvania osobných údajov sú podrobne uvedené v Reguláciach. logistic-trans.eu-pravidla-2019-02-01.