Politică de Confidențialitate

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Acest document reglementează politica utilizată de Trans.eu Group S.A. cu sediul social în
Wysoka, Strada Chabrowa nr. 4, 52-200 Wysoka, înregistrată la Registrul Antreprenorilor
de pe langa Tribunalul Districtual pentru Wrocław-Fabryczna in Wrocław, Secția Comercială VI a
Registrului Tribunalului Național sub numărul 0000720763, Cod de Identificare Fiscală:
8942764658, REGON: 932920615 (denumită în continuare: Operator), în scopul protejării
datelor și informațiilor personale ale utilizatorilor care pot constitui secrete de afaceri ale
utilizatorilor.

Prezenta Politică se aplică serviciilor oferite de Operator prin intermediul paginii web
www.workshops.trans.eu. Politica de mai sus nu acoperă paginile web și serviciile unor terțe
părți care pot fi accesate prin intermediul linkurilor existente pe pagina web menționată mai sus.
Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal sunt disponibile pentru
fiecare furnizor de servicii în parte. Operatorul recomandă a se citi de fiecare dată documentele
în discuție existente pe paginile web ale furnizorilor.
Cookies

Operatorul utilizează așa-numitele “Cookies” pentru a ține evidența vizitelor utilizatorilor pe site
și pentru a le salva preferințele, ca de exemplu, limba, datele de conectare, dar și pentru a
ajusta serviciile oferite conform nevoilor acestora. Fișierele menționate mai sus sunt utilizate
pentru a întocmi statistici generale cu privire la folosirea paginii web de către utilizatori. Fișierele
vor fi păstrate până nu mai sunt valabile sau până la expirarea lor. Cookie-urile nu vor fi
transferate unor terțe părți, acestea fiind transmise doar entităților care fac parte din Grupul
Trans.eu.

Din moment ce aveți posibilitatea de a dezactiva cookie-urile din browser-ul dvs. web, utilizarea
serviciilor nu va fi împiedicată însă, totuși, ar putea apărea unele dificultăți.

Datele din Google Analytics

Traficul de pe site-ul Operatorului este monitorizat de sistemul de analiză Google Analytics,
sistem al cărui scop este acela de a colecta date cu privire la modul în care sunt utilizate
site-urile, dar și la popularitatea lor. Aceste date (de exemplu, browser-ul utilizat sau adresa IP)
nu vor fi transmise de Operator unor terțe părți.
Datele colectate

Pentru a utiliza serviciile și produsele oferite de Operator, trebuie să completați formularul de
înregistrare încărcat pe site, dând click pe „înscrieți-vă pentru workshop-uri (ateliere de lucru)”.

Pe durata înregistrării, vă rugăm să furnizați: denumirea societății, adresa societății, telefonul și
adresa de email. Datele sunt, de asemenea, colectate în mod pasiv, ca de exemplu, prin
intermediul accesării site-ului (Ex. adresa IP, rezoluția, locația, tipul browser-ului).

Furnizarea datelor cu caracter personal este opțională, dar necesară pentru întocmirea și
implementarea contractelor de prestări servicii, dar și pentru contactarea Operatorului. Dacă
operatorul nu primește informațiile necesare, Operatorul nu va putea să încheie sau să pună în
aplicare contractele și să furnizeze serviciile.

Utilizarea datelor
Datele cu caracter personal ale utilizatorilor vor fi procesate:
-în scopul necesar implementării contractului încheiat între utilizator și
Operator, sau în scopul desfășurării activităților de dinainte de încheierea contractului
(art. 6(1)(b) din GDPR),
-dacă este necesar, în scopurile rezultate din interesele legitime ale
Operatorului sau ale unei terțe părți (art. 6(1)(f) din GDPR), inclusiv: răspunderea
la o întrebare/plângere, transmiterea newsletter-ului Operatorului privind
modificările soft-ului, Reglementări, etc., pentru a asigura securitatea IT a Operatorului;
pentru a analiza nivelul de satisfacție a clienților, pentru a soluționa reclamațiile, pentru
marketing-ul direct al produselor și serviciilor Operatorului, dar și de entitățile

Grupului Trans.eu, dar și alte entități pentru care Operatorul furnizează servicii
conform unor contracte separate, în scopuri administrative interne, ex. realizarea de
statistici pe baza consimțământului dumneavoastră (art. 6(1)(a) din GDPR),
acordat pentru scopuri specifice (e.g. transmiterea datelor în cadrul grupului
Trans.eu).

Dacă utilizatorul și-a dat acordul, Operatorul trimite informațiile cu privire la produsele și serviciile
actuale și viitoare ale Operatorului și ale entităților care fac parte din Grup prin intermediul
email-ului sub forma unei informări sau a unei campanii publicitare.

În ceea ce privește datele cu caracter personal, retragerea consimțământului este posibilă
oricând, deși nu afectează procesarea datelor cu caracter personal deținute de dinainte de
retragere.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Date ar putea fi dezvăluite altor destinatari în scopul îndeplinirii obligației legale a Operatorului,
pe baza consimțământului dumneavoastră, sau în scopurile rezultate din interesele legitime ale
operatorului sau ale unei terțe părți.

Destinatarii ar putea fi, în special: entități din grupul de capital Trans.eu, instituții autorizate din
punct de vedere statutar să primească datele dumneavoastră, conform prevederilor legale în
vigoare, dar și entități care procesează datele în numele Operatorului, și angajații lor autorizați,
atunci când aceste entități procesează datele pe baza unui contract încheiat cu Operatorul și
doar în conformitate cu instrucțiunile și respectând condiția privind confidențialitatea. Grupul de
entități care efectuează sarcinile în numele și pentru Operator includ entitățile care furnizează
serviciile, în măsura necesară furnizării facilităților tehnice pentru implementarea serviciilor, de
exemplu furnizorii de servicii IT și entitățile care furnizează servicii de contabilitate.

Operatorul efectuează o verificare prealabilă atunci când transmite datele, folosind mijloace și măsuri de
siguranță care împiedică accesul persoanelor neautorizate la date (inclusiv SSl, conexiuni
criptate).

Vă rugăm să rețineți că pe pagina web a Operatorului există multe plugin-uri ale paginilor de
socializare, inclusiv: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, etc. În ceea ce privește plasarea
lor pe site-ul Operatorului, utilizatorul este obligat să citească politica de confidențialitate a
acestor furnizori pentru a primi informații actualizate cu privire la protecția datelor cu caracter
personal.
Transferul datelor în afara Comunității Europene

Datele cu caracter personal nu sunt transmise în țări terțe (ex.: țări din afara Zonei Economice
Europene).

Drepturile subiectului cu privire la datele personale

Utilizatorul ar putea solicita accesul la datele cu caracter personal, dar și rectificarea lor,
restricționarea procesării sau ștergerea lor, retragerea consimțământului cu privire la procesarea
datelor, oricând, în scopul consimțământului său, dar și transferul datelor cu caracter personal.

Utilizatorul are dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere care, în
Polonia, este reprezentată de Biroul de protecție a datelor cu caracter personal, având sediul în
Varșovia, Strada Stawki nr. 2, 00-193 Varșovia, dacă utilizatorul descoperă că procesarea
datelor sale încalcă prevederile regulamentului GDPR. În plus, aveți dreptul de a înainta obiecții
cu privire la procesarea datelor, oricând, pentru motive ce țin de situația dumneavoastră
specifică, atunci când Operatorul procesează datele în scopuri rezultate din interese legitime, în
scopuri legate de marketing-ul direct, inclusiv în scopul profilării. După confirmarea identității
utilizatorului, Operatorul va pune în aplicare drepturile indicate pe baza unei analize privind
legitimitatea cererii și legislația aplicabilă. Operatorul va depune toate eforturile rezonabile
necesare îndeplinirii cererilor utilizatorilor privind datele cu caracter personal, decât dacă aceste
date trebuie păstrate luând în considerare legislația aplicabilă sau alte interese ale Operatorului
justificate din punct de vedere legal.

Perioada de stocare a datelor
Datele cu caracter personal vor fi procesate și stocate de Operator pentru perioada necesară
atingerii scopurilor sale, ca de exemplu:
– punerea în aplicare a contractului încheiat între utilizator și Operator
– până la terminarea sa și, după acea perioadă, pentru perioada prevăzută de lege
sau pentru implementarea oricăror plângeri;
– în măsura în care datele sunt procesate pe baza consimțământului –
Operatorul va procesa datele până la momentul retragerii consimțământului,
– până ce interesele legitime ale Operatorului, care reprezintă baza
procesării, sunt îndeplinite sau până ce aduceți obiecții față de o astfel de
procesare, decât dacă există motive legitime pentru o procesare ulterioară a
datelor.
Colectarea datelor pe durata vizitei de către utilizatori a site-ului Operatorului va fi procesară
până ce acestea nu mai sunt de actualitate sau își pierd caracterul util. Acest lucru se aplică
datelor procesate în scopuri analitice și statistice, inclusiv utilizarea de cookie-uri și
administrarea paginilor Operatorului.

Securitate

Pentru a asigura securitatea, Operatorul:

– permite accesul la cont doar după introducerea adresei de email și a
parolei (se recomandă folosirea parolelor ce constau din minimum 8 caractere și
care conțin litere mari și litere mici, caractere speciale și cifre), pe care utilizatorul
ar trebui să le păstreze confidențiale, controlează metodele de colectare, stocare și
de procesare a informațiilor, inclusiv măsurile fizice de securitate pentru
protecția împotriva accesului neautorizat la sistem,
– permite accesul la datele cu caracter personal doar acelor angajați,
contractanți și asociați care trebuie să aibă acces la acestea în vederea procesării
lor în scopul nevoilor Operatorului; în plus, aceștia sunt obligați prin contract să
păstreze confidențialitatea și, în caz de nerespectare a acestor obligații, pot
suferi consecințe, inclusiv terminarea colaborării.
Declarația privind Politica de Confidențialitate Policy Statement
Prezenta Politică de Confidențialitate a întrat în vigoare la data publicării pe site a Politicii de
Confidențialitate, Operatorul rezervându-și dreptul de a schimba Politica de Confidențialitate
dacă este necesar, drept rezultat al aducerii de modificări la aceasta, în departamentul de
management al societății, modificări aduse legii sau jurisdicției. Astfel de schimbări vor intra în
vigoare începând cu data publicării lor pe site, împreună cu data introducerii lor.

Informații de contact
Dacă aveți întrebări sau comentarii privind Politica de Confidențialitate, vă rugăm să contactați
Operatorul la: Trans.eu Group S.A. Contact: Telefon: 0317103090 E-mail: info.ro@trans.eu